Hold dig opdateret her

Skolens værdigrundlag

Værdigrundlag på Sydøstsjællands Idrætsefterskole

 

På Sydøstsjællands Idrætsefterskole danner og uddanner vi unge mennesker i et læringsorienteret studie- og ungdomsmiljø. Vi har fokus på elevernes potentialer og forbereder dem til gennemførelse af en ungdomsuddannelse samt livet som kompetente samfundsborgere i et demokratisk samfund byggende på kristne værdier.

Vores ambition er at tilbyde rammer og mål, der muliggør, at alle elever kan udvikle sig i retning af at blive den bedste udgave af sig selv med udgangspunkt i personlig, faglig, idrætsmæssig og social udvikling.

 

 

Faglig udvikling

- Sydøstsjællands Idrætsefterskole er en boglig idrætsefterskole med et ambitiøst undervisningsmiljø, som er målrettet FP10-prøven i dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk og fysik. De boglige fag prioriteres højt, og det forventes, at alle elever møder forberedte og motiverede til undervisning. Vi italesætter vigtigheden af god klassekultur og ansvar for egen læring, og vi forventningsafstemmer målsætninger og muligheder med eleverne via individuelle faglige samtaler og løbende opfølgninger.

 

Idrætsmæssig udvikling

 - Sydøstsjællands Idrætsefterskole har en stærk idrætsfaglig profil, og vi vægter det seriøse træningsmiljø med fokus på udvikling af den enkeltes styrker og ressourcer. Vi tror på sammenhængen mellem en aktiv, sund krop og elevernes trivsel, og vi tilstræber at skabe et rum med masser af holdånd og sund konkurrence samt plads til den enkeltes ambitioner.

 

Personlig udvikling

- Gennem mødet med skolens mangeartede aktiviteter udfordres eleverne til at være nysgerrige på det ukendte og fordybe sig i det kendte. Eleverne styrkes i at tage (med)ansvar og udvise handlekraft i processerne omkring det at træffe betydningsfulde valg. Der stilles krav til den enkelte elev, og selvstændighed og refleksion er nøgleord i dagligdagen på SØS.

 

Social udvikling

- Det ligeværdige og forpligtende fællesskab er omdrejningspunktet for elevernes skoleår på Sydøstsjællands Idrætsefterskole. Vi har trivselsarbejde meget højt på dagsordenen og ser trivsel som en forudsætning for udvikling på lige fod med tillid, respekt og rummelighed. Vi vægter samarbejde højt og støtter eleverne i at danne tætte og positive relationer i mange forskellige sociale rum.

Bliv elev på Sydøstsjællands Idrætsefterskole

- en efterskole i bevægelse

Ønsker du eller dit barn at blive elev på Sydøstsjællands Idrætsefterskole? Så send os en ansøgning ved at udfylde formularen nedenfor. Alle der sender en ansøgning vil blive inviteret til en infoaften på skolen, hvor der vil være yderligere informationer og rundvisning af skolen.


Næste infoaften er til skoleåret 17 / 18: torsdag d. 16 september 2016

Du vil modtage en indkaldelse til aftenen på mail med yderligere informationer, når tiden nærmer sig.

Vi håber på at se dig!

Top