Hold dig opdateret her

Optagelse, økonomi og tilskud

"Hvad koster det at være elev på Sydøstsjællands Idrætsefterskole?"

Du kan få tilskud til efterskole - afhængigt af forældrenes indkomst.

Når eleven er optaget, så sender vi et skema til ansøgning om elevstøtte i februar i det år eleven starter. 

Har forældrene ikke økonomi til at betale efterskoleopholdet, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte fra en særlig pulje. Kontakt efterskolen for at høre mere.

Udgiften for den enkelte elev er efterskolens ugepris minus tilskuddet.

Vi gør også opmærksom på, at det er muligt - dog i en begrænset periode - at søge fondsmidler igennem Efterskoleforeningen, læs mere her. I skal scrolle ned til følgende "faner":

- En håndsrækning

- Legater

 

Efterskolens priser

Ugepris for skoleåret 2023-24 er 2.800 kr.

Den samlede pris for et 42-ugers ophold ligger i mellem 62.648 kr. og 92.174 kr. afhængigt af forældrenes indkomst.

Beløbet dækker skoleopholdet inkl. udgifter til materialer, ture, turneringer, lejrskoletur, højskolebillede, spillertøj, opvisningstøj til gymnastik og et sæt skoletøj, som består af hættetrøje og buks.

 

Ikke inkluderet i ugeprisen:

Optagelsesgebyr på 2.300 kr.

Eleven er først optaget, når optagelsesgebyret er betalt.

Elevens ophold på efterskolen betales i 11 rater, hvor første rate på 5.000 kr. betales 1. april.
2. rate forfalder til betaling 1. aug.

Af indmeldelsespapirerne skal det klart fremgå, hvem der har betalingspligten for opholdet.

 

Beregn din pris » I kommer ind på SØS´s hjemmeside på efterskolerne.dk - her skal I scrolle ned til "fanen" Beregn pris

Læs mere om økonomi her »


Det med småt

Hvis en elev afbryder sit skoleophold i utide, må hjemmet være indstillet på at betale yderligere 4 ugers fulde skolepenge fra den dag, afbrydelsen finder sted. Dette uanset om udmeldelsen sker på elevens, forældrenes eller skolens initiativ.

Ved framelding refunderes optagelsesgebyret ikke, idet beløbet dækker de administrative omkostninger. Eventuelle skader, som eleven forvolder, er forældrene (eventuelt anden betalingspligtig) forpligtet til at erstatte.

Ferie uden for skolens ferier er ikke tilskudsberettiget, og der vil derfor blive foretaget en opkrævning af det mistede tilskud. 

Bliv elev på Sydøstsjællands Idrætsefterskole

- en efterskole i bevægelse

Ønsker du eller dit barn at blive elev på Sydøstsjællands Idrætsefterskole? Så send os en ansøgning ved at udfylde formularen nedenfor. Alle der sender en ansøgning vil blive inviteret til en infoaften på skolen, hvor der vil være yderligere informationer og rundvisning af skolen.


Næste infoaften er til skoleåret 17 / 18: torsdag d. 16 september 2016

Du vil modtage en indkaldelse til aftenen på mail med yderligere informationer, når tiden nærmer sig.

Vi håber på at se dig!

Top